فعالیتهای جوتن

جوتن سازمان جهانی خود را به ۷ منطقه برای فروش رنگهای ساختمانی و پوشش با کارایی بالا (دریایی، صنعتی و پودری) تقسیم کرده است. این شرکت دارای ۳۶ کارخانه تولیدی در ۲۱ کشور، ۷۰ شرکت در۴۴ کشور و ارائه شده در بیش از۹۰ کشور در سراسر جهان است.
ارسال یک پیام