رنگ سطوح بتنی (پل ها، تونل ها، …)

یکی از دغدغه های کارفرمایان در پروژه هایی که با سطوح بتنی سر و کار دارند، سیستم رنگ مناسب برای بتن می باشد تا از کربناسیون بتن و خوردگی های آن جلوگیری گردد.

تصور بر این است که بتن خوردگی ندارد و عمر نامحدود برای آن در نظر می گیرند و به دلیل محیط قلیایی بتن، آرماتور داخل آن نیز خوردگی ندارد.

این در حالی است که در تمامی محیط ها خورندگی کم تا شدید متوجه بتن می باشد و طول عمر سازه های بتنی را بشدت کاهش می دهد. سیستم رنگ مناسب می تواند عمر سازه های بتنی را افزایش دهد.

از عوامل خورنده می توان به آب خالص اشاره کرد، که با شستن برخی از اجزا بتن سبب افزایش تخلخل بتن می گردد.

از دیگر عوامل خورنده یون کلر می باشد، که سبب از بین بردن لایه رویین (passive Layer) آرماتور بتن و خورندگی موضعی آن می گردد.

کربن دی اکسید Co۲ از دیگر عوامل خورنده می باشد که با واکنش با کلسیم موجود در بتن سبب کربناسیون می گردد. نرخ نفوذ Co۲ در محیط های خشک بیشتر است و در حضور رطوبت هوا سبب تشکیل واکنش کربناسیون می گردد.

رنگ سطوح بتنی

به هنگام بتن ریزی بر روی سطح آرماتور داخل بتن هیدروکسید کلسیم و هیدروکسید آهن تشکیل می گردد، که سبب بازی شدن محیط بتن می گردد وpH  بتن تا حدود ۱۳ بالا می رود. تا زمانی که pH در این بازه قرار داشته باشد، لایه رویین تشکیل شده پایدار می باشد و در صورت کاهش pH و اسیدی شدن محیط بتن، لایه رویین محافظ از بین می روند. همچنین نفوذ یون کلر سبب واکنش و شکستن لایه رویین می گردد
و در نتیجه به دلیل موضعی بودن سطح محافظ، خوردگی موضعی شروع می گردد.

سطح بتن متخلخل می باشد و جاذب رطوبت هوا، کربن دی اکسید، دی اکسید گوگرد و تمامی گازهای محیط می باشد.
رطوبت جذب شده در کنار کربن دی اکسید منجر به کربناسیون بتن مطابق واکنش ذیل می گردد:

FeOH + CO۲ → Fe(HCO۳)

Fe’O + CO۲ → Fe’CO۳

 

رنگ سطوح بتنی

کربناسیون سبب اسیدی شدن محیط قلیایی بتن می گردد و در نتیجه آن ایجاد ترک، ورقه شدن و تخریب بتن می گردد.
پرایمر های شرکت جوتن مانند Alkali resistance primer, Penetrating Primer, Penetrating water based Primer, siloxane primer و ….
از کربناسیون بتن جلوگیری می کنند.

محیطی یون کلر به ویژه در محیط های دریایی و ساحلی جذب سازه های بتنی می گردند،
همچنین به هنگام برف روبی در محیط های شهری و جاده ای،
استفاده از نمک سبب جذب یون کلر به پایه پل و تونل های شهری و جاده ای می گردد.

رنگ سطوح بتنی

یون کلر با شکستن پیوند لایه رویین تشکیل شده بر روی آرماتورها، سبب ایجاد خوردگی حفره ای که از مخرب ترین انواع خوردگی هست می گردد
و در مدت زمان کوتاهی آرماتور استفاده شده در بتن مقاومتش را از دست خواهد داد. پرایمر های شرکت جوتن مانند
Alkali resistance primer, Penetrating Primer, Penetrating water based Primer, siloxane primer و ….
از نفوذ یون کلر به بتن جلوگیری می کنند.

خوردگی آرماتور داخل بتن به دو طریق سبب خسارت می گردد،
ابتدا استحکام آرماتور از طریق خوردگی موضعی از بین می رود
و سپس فشار حاصل از افزایش حجم محصولات خوردگی سبب تخریب مضاعف بتن می گردد.

رنگ سطوح بتنی

شروع خوردگی آرماتور با از بین رفتن لایه رویین محافظ آن شروع می گردد.
لایه رویین تشکیل شده بر روی آرماتور تا زمانی پایدار باقی می ماند و می تواند از سطح فلز محافظت کند
که در محیط بازی بتن و pH مشخص باشد.
در محیط های آلوده با جذب گازهای محیط و تبدیل شدن محیط قلیایی بتن به محیط اسیدی، لایه رویین از بین رفته
و یا به صورت موضعی شکسته می شود و خوردگی موضعی آرماتور را پدید می آورد.

یکی از روش های کاهش خوردگی بتن، کاهش سطح تخلخل بتن می باشد تا ضریب نفوذ گازها کمتر شود.
با قالب گیری مناسب می توان تخلخل بتن را کاهش داد و یا به وسیله پر کردن حفرات با ملات ترمیمی اپوکسی
یا سیمانی می توان نرخ جذب را کاهش داد.

سیستم های رنگ پیشنهادی شرکت جوتن برای سازه های شهری و صنعتی به شرح ذیل می باشد:

سیستم پریمیوم جهت سطوح بتنی

   
ردیف شرح کالا درصد جامد حجمی ضخامت (میکرون) پوشش دهی بر حسب  m2/L
۱ penguard clear sealer ۴۴ ۵۰ ۷.۰۴
۲ penguard midcoat ۸۲ ۱۲۵ ۵.۲۵
۳ Hardtop Xp ۶۳ ۶۰ ۸.۴۰
مجموع   ۲۳۵

سیستم اقتصادی جهت سطوح بتنی

       
ردیف شرح کالا درصد جامد حجمی ضخامت (میکرون) پوشش دهی بر حسب  m2/L
۱ penguard clear sealer ۴۴ ۵۰ ۷.۰۴
۲ Hardtop Xp ۶۳ ۶۰ ۸.۴۰
مجموع   ۱۱۰

سیستم بافت دار جهت سطوح بتنی

     
ردیف شرح کالا درصد جامد حجمی ضخامت (میکرون) پوشش دهی بر حسب  m2/L
۱ Jotashield Penetrating Primer ۳۴ ۵۰ ۵.۴۴
۲ Jotashield Tex ultra white ۴۲ ۲۵۰ ۱.۳۴
TOTAL   ۳۰۰
  

 

 

 

 

سیستم استاندارد جهت سطوح بتنی

     
ردیف شرح کالا درصد جامد حجمی ضخامت (میکرون) پوشش دهی بر حسب  m2/L
۱ Jotashield Alkali R Primer ۳۷ ۵۰ ۵.۹۲
۲ Jotashield Colourlast Silk ۳۸ ۱۵۰ ۲.۰۳
TOTAL   ۲۰۰

 

ارسال یک پیام