رنگ آمیزی صنعتی

در این مطلب به رنگ آمیزی صنعتی ، می پردازیم.
یکی  از  مرسوم ترین  روشها برای حــفاظت مخازن ، خــــطوط لوله، ســـــازه های فـــلزی ، بـــتنی  وبـدنه کــشتی ها در مقابل عـــوامل خورنده محیط پوشش به وسیله رنگ ها ، رزین ها و عایق هاست.

داشـتن یک سـطح مناسب ، تمیز و عاری از هرگونه زنگ زدگی جهت اجرای پوشش لازم و ضروری می باشد .

برای تمیز کاری سطوح در ابعاد کوچک از روشهایی چون  سنگ زنی ، سـمباده زنی و برس زنی استفاده  می شود
و در ابعاد  وسیع تر و تجاری از سندبلاست استفاده می شود.

رنگ آمیزی صنعتی

سندبلاست برای رسیدن به ۲ هدف انجام میشود :

  1.   زدودن و  برطرف نمودن جرمهای خارجی و  زنگ زدگی ، آلودگی  و رسیدن به سطح فلز یا  بتن
  2.   ایجاد پروفیل (زبری)  مناسب در سطح  فلز  یا  بتن جهت چسبندگی  بهتر فیلم پوشش به سطح فلز یا بتن

ســــند بلاست به  وسیله  ذرات ریز ساینده  مانند مـــاسه سـیلیسی ، گریت آهن ، پودر اکسید آلومینیوم ، مسباره و غیره انجام می پذیرد. که هر کدام سطح  مخصوص به خود  را از حیث رنگ  و درجه صافی  ارائه می دهد.

یکی از بهترین رنگ های صنعتی ، رنگ صنعتی جوتن می باشد .

رنگ صنعتی جوتن

ارسال یک پیام