استراتژی رنگ جوتن

جوتن محافظ خواسته ها

جوتن محافظ خواسته ها ی کارکنان، مشتریان، تهیه کنندگان، سهام داران، محیط و …….

جوتن برای رسیدن به خواسته های خود طبق ۳ عنصر اصلی عمل می کند:

۱- رشد سازمانی: توسعه بازارهای فعلی و جدید

۲- بخش های چهارگانه: رنگهای صنعتی ، رنگهای دریایی ، رنگهای ساختمانی و رنگهای پودری

۳- رویکرد متفاوت: دید جهانی با تمرکز بر بازار منطقه ای و محلی

جوتن برای هدایت ما به مسیر درست ۴ ارزش دارد: وفاداری، احترام، مراقبت و شجاعت.

برای کمک بیشتر و رسیدن به اهدافمان، جوتن فرآیندهای اصلی اجرا در سراسر شرکت را قرار داده است، پیوند با دیگران، منابع انسانی و استخدام، توسعه صلاحیت، تحقیق و

توسعه و نوآوری، مهارت های فنی، توسعه عملیاتی، بهداشت حرفه‌ای، ابزار پیگیری، مسئولیت و پایداری شرکتی.

جوتن سازمان جهانی خود را در ۷ منطقه سازماندهی کرده است، داشتن مسوولیت عملیاتی برای کسب و کار در تمام بخش های منطقه جغرافیایی:

اسکاندیناوی

اروپای غربی

اروپای شرقی و مرکز آسیا

خاورمیانه، هند و آفریقا

جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام

شمال شرقی آسیا

آمریکا

ارسال یک پیام