1. رنگ جوتن >> نمایندگی رسمی رنگ صنعتی و رنگ دریایی جوتن .


كلیه اطلاعات این سایت مربوط به رنگ جوتن


رنگ جوتن

موضوع مقاله : آشنايي کلي با ساختار رنگ 1 :

شرح :


قبل از هر چيز بهتر است با ساختار و يا به عبارتي فرمولاسيون رنگها آشنا شويم انواع مختلف رنگها داراي يک ساختار مشابه هستند که  در ذيل به اين ساختار کلي

خواهيم پرداخت :
هر پوشش رنگي ممکن است با توجه به نوع  آن از7 قسمت  عمده ساخته شده باشد .

1-    رزين               2- رنگدانه يارها (Extender )         3- پودر هاي ضد خوردگي    4 – پودر هاي فام دهنده      
5 -  افزودني ها       6 – حلال ها    7 – عوامل خشک کننده رنگ

بازگشت


تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :