1. رنگ جوتن >> نمایندگی رسمی رنگ صنعتی و رنگ دریایی جوتن .


كلیه اطلاعات این سایت مربوط به رنگ جوتن


رنگ جوتن

موضوع مقاله : ليکا :

شرح : ليکا:

 ماده دانه اي (عايق) سبك كه ساختاري سلولي دارد و از كانيهاي رسي منبسط شده در اثر حرارت تشكيل مي شود . واژه ليکا از عبارت :

Light Expanded Clay Aggregate  (دانه رس منبسط شده ) گرفته شده است.اين دانه ها در کوره هاي گردان و در حرارت حدود 1200 درجه سانتي گراد ، از

 انبساط نوع خاصي از خاک رس توليد مي شوند.دانه هاي ليکا داراي شکل تقريبا گرد و سطح زبر و ناهموارند.رويه ميکروسکوپي خارجي دانه ها داراي خلل و فرج

 زبر قهوه اي رنگ و بخش داخلي دانه ها داراي بافت سلولي سياه رنگ است.


  ويژگيها و مزاياي دانه هاي ليکا:

-عايق حرارتي

-وزن کم

-عايق صوتي

-تراکم ناپذيري

-جذب آب 

-واکنش ناپذيري

-مقاوم در برابر آتش

بازگشت


تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :