1. رنگ جوتن >> نمایندگی رسمی رنگ صنعتی و رنگ دریایی جوتن .


كلیه اطلاعات این سایت مربوط به رنگ جوتن


رنگ جوتن

موضوع مقاله : پرليت :

شرح : پرليت منبسط , پرليت Expanded Perlit,  Perlit

 پرليت منبسط كه به اختصار پرليت گفته مي شود ماده( عايق ) دانه اي سبك است كه معمولا" از سنگ طبيعي آتشفشاني منبسط شده در اثر حرارت ساخته مي شود تا

تشكيل ساختار سلولي دهد.


پرليت نوعي سنگ آتشفشاني با تركيب اسيدي تا حد وسط است كه درمحيط آب ويا مرطوب تشكيل مي شود.پرليت داراي بافت شيشه اي است وبه سبب همراه داشتن آب

اشكال كروي درآن ايجاد شده است. ميزان آب همراه با پرليت درحدود 2تا 5 درصد است.

بازگشت


تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :