1. رنگ جوتن >> نمایندگی رسمی رنگ صنعتی و رنگ دریایی جوتن .مهمترین فعالیتهای رنگ جوتنفعاليتهاي جوتن :


جوتن سازمان جهاني خود را به 7 منطقه براي فروش رنگهاي ساختماني و پوشش با کارايي بالا (دريايي، صنعتي و پودري) تقسيم کرده است.


اين شرکت داراي 36 کارخانه توليدي در 21 کشور، 70 شرکت در44 کشور و ارائه شده در بيش از90 کشور در سراسر جهان است.